Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật được Slot Fi88 nêu tại đây nhằm giải thích rõ ràng về chính sách bảo mật khi khách hàng truy cập vào website của chúng tôi chơi game slot.

Thông tin cá nhân thu thập

Bình luận

Khi bạn truy cập vào Slotfi88 và để lại bình luận tại các bào viết, chúng tôi sẽ thu thập giữ liệu trong bình luận và địa chỉ IP truy cập. Việc này giúp chúng tôi xác định bình luận có spam hay không thuận tiện nhất.

Cookies, thông tin cá nhân

Khi bình luận ở website của chúng tôi, bạn nhập thông tin như: tên, email, địa chỉ website,…vào trong form điền. Đây chính là cookies.

Việc này giúp bạn tránh mất thời gian phải đăng nhập nhiều lần mỗi khi bạn có nhu cầu bình luận trên các bài viết khác của chúng tôi.

Hệ thống cũng sẽ thiết lập cho bạn một cookie tạm thời nếu trình duyệt cho phép sử dụng cookie. Cookie này không bao gồm các thông tin cá nhân của bạn và sẽ được gỡ bỏ hoàn toàn khi bạn tắt trình duyệt đi.

Nội dung nhúng từ website khác

Hệ thống bài viết chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn chơi, blog, review,… thuộc website này đều là độc quyền.

Tuy nhiên, nếu người dùng nhúng nội dung từ website khác thì chúng tôi có thể thu thập dữ liệu của bạn. Chúng tôi có thể cần sử dụng cookie và nhúng trình theo dõi của bên thứ ba nhằm  giám sát quá trình tương tác của bạn với nội dung được nhúng đó.

Quyền của bạn với dữ liệu

Khi bạn đăng ký tài khoản tại website này, bạn có thể yêu cầu được nhận file xuất dữ liệu cá nhân mà chúng tôi lưu trữ về bạn.

Bạn cũng có thể yêu cầu Slotfi88 xóa toàn bộ dữ liệu về bạn. Tuy nhiên, việc này không bao gồm các dữ liệu cần giữ cho các mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.

Xem thêm thông tin về Slotfi88: